Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bibliofrafie Lhovice

Lhovice zajímavosti a obrázky z historie obce

Název Lhovice : zajímavosti a obrázky z historie obce [autoři Jan Sláma, Pavel Kulhánek]

Hlavní záhlaví: Sláma, Jan

Nakl. Údaje: Švihov: Městský úřad, 2001

Popis (rozsah): 64 s. : il.

Další původce: Kulhánek, Pavel

Poznámka: Vyd. ve spolupráci s SDH Lhovice u příležitosti srazu rodáků Lhovic dne 29. září 2001

Poznámka: Obsahuje bibliografii

Geografický údaj: Lhovice (Švihov, Česko) -- dějiny

Lhovice (Švihov, Česko) -- vlastivěda

Klíčová slova : Čechy * západní Čechy * Plzeňský kraj

Forma a žánr: brožury

Forma a žánr: místní tisky

 

 

Obrazek

ukázka z publikace:

 

Dějiny obce Lhovice

   Naše okolí bylo osídleno již v dávnověku. Svědčí o tom zbytky prehistorického hradiště na vrchu Tuhošť a pozdější mohyly z doby halštatské.

   První historické zprávy však pocházejí až z r. 1194 a uvádějí,  že majitelem okolního panství byl rod Držkajů, který se usadil ve Švihově. Ve 13. století bylo toto zemanské sídlo prosté, tak jako v okolních vesnicích. Tvrz, kterou praotec Držkaj založil, stála na těžko přístupném ostrohu nad Úhlavou, v místě, kde stojí kostelík sv. Jiljí. Lhovice vždy patřily k panství švihovskému a sdílely s ním všechny změny.

   Někdy na přelomu 13. a 14. stol. se větší část Švihova s několika okolními vesnicemi dostala do držení pánů Rýzemberských ze Skály. Ti starou tvrz opustili a založili u Úhlavy malé městečko.

   Prvním nám známým, který z tohoto rodu na Švihově panoval byl Vilém ze Švihova (1342 nebo 1343). Měl 3 syny, z nichž Švihov zdědil Břeněk. Ten zemřel v r. 1407. Dědicem švihovského panství se stal syn Vilém. Z druhého manželství se mu narodil asi r. 1460 syn Půta. Ten v letech 1480 - 1489 postavil vodní hrad Švihov. 1. 12. 1505 se synové o otcův majetek rozdělili. Švihov byl rozdělen mezi Jindřicha a Václava. K dílu Václava patřily m. j. dvůr pustý Lhovice a ves Lhovice. Václav zemřel asi v r. 1510 a zanechal nezletilého syna Jana Půtu, jemuž byl Jindřich poručníkem.    

   Roku 1537 Jindřich Švihovský pohnal do komorního soudu kováře Duchka z Klatov, že uřezal ocas koni Duchka ze Lhovic. R. 1543 pohání před soud Jan Půta Švihovský Hynka Černína z Chudenic,  poněvadž obtěžuje jeho poddané ze vsi Lužan a zejména z Elhovic Formana, neboť mu rozkazuje pod jménem Jana Měsíčka různé platy, ač mu to již soudci zemskými zapovězeno.    

    Pro stísnění od věřitelů prodali Jindřich a Jan Půta panství švihovské dne 22. 9. 1548 Heraltu Kavkovi z Říčan. Ten zemřel v r. 1563. Tento rok 14. 5.  se synové rozdělili o dědictví. Švihov byl rozdělen mezi Heralta a Zdeňka. Lhovice dostal Zdeňek. Ovšem brzy po rozdělení je spolu s částí svého dílu prodal svému bratrovi Heraltovi. Kavkové z Říčan se zadlužili. Heralt postupně prodává panství a v r. 1598 jej již úplně vlastní Humprecht Černín z Chudenic, který zemřel v r. 1601. Švihov dostal syn Jindřich, který zemřel r. 1640. Odkázal všechen svůj statek synům Janovi Maxmiliánovi a Humprechtu Protivovi, jež dostal též Lhovice. Zemřel v r. 1666. V majetku rodu Černínů Švihov zůstal až do r. 1945, kdy jeho vlastnictví převzal stát.

   Panské popluží bylo rozděleno usedlíkům při Josefinské reformě. R. 1713 mělo než 80 str. orné půdy. R. 1750 sedláci "von Elhowitz" měli platit válečných platů 480 zl. a to podle výpočtu gubernia z 8 celých usedlých Rychtář Matouš Brož, konšelé Tom. Maršálek, Havel Kulhánek prostřednictvím vrchnosti ukazujíce na svou bídu v těch "vršitých končinách Klatovska" dokázali, že mají platiti jen z 6 9/64 usedlého, "neboť u nás málo se osévá a na pastviny není po dobytčím moru dobytka" a tak jim guberno pro tentokráte slevilo cca 150 zl. Celý kraj jim tuto milost záviděl.

   Ještě 30. 8. 1847 odmítá Černín žádost obce Lhovice, aby se směla vykoupit z roboty. 10. 9. 1849 žádá obec Lhovice c. k. krajský úřad o samostatné spravování obecního jmění.

   Při projednávání o zrušené robotě a výkupu desátku shledala komise r. 1849 na panství chudenickém některé defenestrace. Tak např. ve Lhovicích vynechán domkář se 26 dny roboty pěší. Také peněžní platy nesouhlasily. Ve Lhovicích chyběla vdova Řezáčova na č. 38 s platem 1 zl. 15 kr.

   S Lhovicemi byla asi od r. 1851 do r. 1876 spojena ves Mezihoří. Obě vsi spolu tvořili politickou obec.

 

 

 

 100 let SDH Lhovice 1908 - 2008

Název: 100 let Sboru dobrovolných hasičů Lhovice : 1908-2008 / [autor Jan Sláma]

Hlavní záhlaví: Sláma, Jan

Spolupráce: Kulhánek Pavel

Vydání: Vyd. 1.

Nakl. údaje Švihov : MÚ Švihov, 2008

Popis (rozsah): 52 s. : il., portréty ; 21 cm

ISBN: 978-80-254-2786-6 (brož.)

Poznámka: Název z obálky, 200 výt.

Poznámka: Obsahuje bibliografické odkazy

Předmět. heslo: Sbor dobrovolných hasičů (Lhovice, Švihov, Klatovy, Česko)

Předmět. heslo: hasičské sbory -- Česko -- 20.-21. stol., požární ochrana

Geografický údaj: Lhovice (Švihov, Klatovy, Česko)

Forma a žánr: informační publikace, jubilejní publikace

Forma a žánr: místní tisky

Skupina konspektu: 614.84 - Požáry. Ochrana před požáry

 

 

V případě zájmu lze zaslat jinou část textu emailem. Adresa: viz v menu úvodní stránka

 

Obrazek

 ukázka z publikace:

 Jak jsme začínali

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhovicích byl založen 24.června 1908. Dokládá to první zápis protokolové knihy (kroniky): „Zakládajícím členem a podnikatelem byl Jan Kulhánek konaje tři cesty na okresní výbor do Klatov, aniž by žádal jakési diety, vše na svoje výlohy, a to stou výminkou, že se tu jednalo zvláště o velké poplatníky. Stříkačku koupil starosta Josef Duchek, aniž by kdo o tom věděl, nechavše ji zatáhnouti p.Antonínu Řezáči na dvůr, kde stála dlouhý čas bez povšimnutí. Tak tady potřeba vyžadovala sestavení sboru a pak starati se o hasičskou kůlnu. O hasičskou kůlnu se pak starali p.Josef Ticháček velitel a p.Josef Kulhánek starosta sboru. Veškeré začáteční výlohy ke sboru založil Jan Kulhánek, kdežto druhým rokem dostal od sboru vše v pořádku vyplaceno“.

Ve skutečnosti sbor začal působit až 10. ledna 1909, kdy se na valnou hromadu do místního hostince dostavilo 50 členů, a byl zvolen první výbor: 

Starosta: Josef Kulhánek č.p.7, velitel: Josef Ticháček č.p.9, náměstek velitele: Bartoloměj Duchek č.p.28, členové výboru: Jan Kulhánek č.p.15, Matěj Kulhánek č.p.18, Václav Brož čp. 48, Petr Straka č.p.23, Václav Brož čp.39, náhradníci: Václav Brož, Václav Veselý č.p. 14,  revizoři  účtů Petr Bulín, Emanuel Krátký č.p. 6, Antonín Řezáč. Po valné hromadě se konala výborová schůze, ve které byli zvoleni: pokladníkem: Matěj Kulhánek, jednatelem: Jan Kulhánek, dozorcem náčiní: Bartoloměj Duchek a sborovým sluhou: Petr Straka. 

 

Ohlédnutí posledních 100 let

 

1908    postavena hasičská zbrojnice

1921    počet obyvatel: 327, počet čísel popisných (č.p.): 54

1946    zavedení elektřiny do obce

1957    založení JZD Lhovice

1959    „zúrodnění půdy“ vytrhání křovin, vyrovnání zákopů, zcelení půdy

1961    postaven kravín

1963    otevření Kulturního domu ve Lhovicích

1969    vyasfaltování silnice Švihov - Lhovice - Vřeskovice

           I. sjezd rodáků

1971    zavedení pravidelné autobusové linky do Klatov (od 18.1.)

1977    II. sjezd rodáků (14.5.)1979  nové rozvody elektřiny po obci

1980   počet obyvatel: 177, č.p. 57 (obydlených)

1988    vyčištěn a vybagrován rybník

1999    po obci pokládány telekomunikační kabely

2001    III. sjezd rodáků (29.9.)

2008    oslava 100 let SDH Lhovice

            IV. sjezd rodáků (27.9)

  počet obyvatel k 1.8.: 156,

  č.p.: 61 (včetně neobydlených), č.e.: 3, rozestavěné domy: 3

 

  Zeman František - Teplý František: Kniha o Švihově a okolí. Švihov, Fr. Trnka 1927

 

 

Obrazek

Lhovice dvoudílný dokument

(obrazově zvuková kronika)

Formát obrazu:  4:3  PAL

 

 Lhovice 1. díl rok 2007

 celkový čas : 59:39

 1 titul , 8 kapitol

 1) Čísla popisná 1 - 39

 2) Čísla popisná 40 - 89

 3) Velikonoce

 4) Stavění máje

 5) Pouť, svatba, výlov, dušičky

 6) Čerti, vánoce, na ledě, kulturní dům (knihovna)

 7) Zemědělství ...

 8) Lhovice, staré předměty, ...

  

 

 Lhovice 2. díl rok 2008

 celkový čas:59:47

 1titul, 9 kapitol

 1) Stramchý

 2) Tuhošť

 3) Stříbrnice

 4) Rokel, ...

 5) Zahrada

 6) Kaple, křížky

 7) Staré fotografie

 8) Srazy rodáků

 9) Lhovice, ...

 

 

 

Lhovické listy 2013

ke stažení: http://www.svihov.cz/index.php?page=1610&id=7855&lang=cz&r=&task=on

 

 

Zeman František - Teplý František: Kniha o Švihově a okolí. Švihov, Fr. Trnka 1927

Obrazek

 

Švihovsko 

svihovsko-brozura-2010.jpg

 

Švihovsko
Grafická úprava a úprava textů: Martin Kříž
Vydalo město Švihov 2010
Stran: 32
Formát. A5
Forma a žánr: informační publikace, místní tisky
Poznámka: obsahuje bibliografické odkazy
 
 
 
Kronika obce Lhovice 1836 - 1849:
 

===========================================================================

http://www.rozhlas.cz/plzen/kultura/_zprava/1297883

Lhovice 2014 Bibliografie (výběr)

Nový rok přivítali procházkou na Tuhošť a do Mezihoří Klatovský deník 3. 1. 2014 str.2

Maškarní... v rámci článku... Klatovský deník 29.1.2014

Tance si užili malí i velcí Klatovský deník 5. 2. 2014 str.3

Masopusty bude žít v sobotu celé Klatovsko Klatovský deník 27. 2. 2014 str.3

Po lhovické návsi jezdila postel Týdeník 5+2 dny 24. 2. 2014 jen elektronický článek

Maškary řádily ve Lhovicích Týdeník 5+2 dny 7. 3. 2014 str.4

Ve Lhovicích se zastavil biskup Klatovský deník 12. 5. 2014 str.3

Řádění recidivisty ukončili všímaví lidé a pes Týdeník Klatovsky 9. 7. 2014 str.3

Anketa Klatovský deník 17. 9. 2014 str.3

Ve Lhovicích zahrají Tradeáši Klatovský deník 24. 9. 2014 str.2

Divadlo slavilo úspěch Klatovský deník 1. 10. 2014 str.3

Tip Deníku: Vyrobte si netradiční adventní svícen Klatovský deník 24.11.2014 str.2, více elektroniká verze

Dobrá zpráva pro Klatovsko Klatovský deník 19.12.2014 str.1

Pozvánky (typy na akce v Západních Čechách) ČRo Plzeň Hobby magazín 27.12.2014

Na Nový rok se nudit nemusíte Klatovský deník 31.12.2014 str.3

 

...... drobné pozvánky na straně servis/kultura nezkoumány

 

 

Lhovice v tisku 2016

Klatovský deník 4. 1. 2016 (pes)

V Tuhošti přivítal účastníky pochodu Tuhonoš Klatovský deník 5. 1. 2016, str. 2 č. 3

http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/galerie-v-tuhosti-privital-ucastniky-pochodu-tuhonos-20160105.html

Lhovice ovládla Sněhurka se sedmi trpaslíky Klatovský deník 17. 2. 2016

http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-lhovice-ovladla-snehurka-se-sedmi-trpasliky-20160217.html

Útok ve Lhovicích si jeden viník odpracuje, druhý odsedí Klat. deník 23. 3. 2016 str. 1,2 č. 70

Hasiči pořádají pohádkovou akci Klatovský deník 25. 6. 2016 str. 4 č. 152

Hasiči lákají na pohádku Klatovský deník 21. 9. 2016 str. 3

Ve Lhovicích se stále něco děje Švihováček 5/2016 str. 13, 14

Pouštěli draky a opékali vuřty Klatovský deník 27. 10. 2016 str. 3

Hasiči chystají lampiónový průvod Klatovský deník 15. 11. 2016

Poradí jak vyzdobit byt Klatovský deník 16. 11. 2016

Velikonoční tradice lidé na Švihovsku dodržují Klatovský deník 30. 3. 2016 str. 10

Pozvánky: Klatovský deník 19. 11. 2016 str. 1

Svítily lampióny i lekníny vypuštěné na rybník Klatovský deník 21. 11. 2016

OBRAZEM: Aranžování ve Lhovicích lákalo Klatovský deník 23.11.2016 http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-aranzovani-ve-lhovicich-lakalo-20161123.html

 

Tento dokument je v elektronické podobě dostupný i na:

https://lhovice.estranky.cz/clanky/bibliografie.html

 

aktuální k 23. 11. 2016, není úplné

 

 

ANO PRESS IT  (např. vyhledávání v knihovně, od r. 1996)

==========================================================================================

 

Studánky a jejich kulturně historický význam

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkK_0gkb23sJ:https://www.researchgate.net/profile/Eva_Hemanova/publication/265785464_Studanky_a_jejich_kulturne_historicky_vyznam/links/541b211c0cf203f155ae9599/Studanky-a-jejich-kulturne-historicky-vyznam+&cd=21&hl=cs&ct=clnk&gl=cz